Charitatívne organizácie

  • Fond Doroty Kanthovej na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami

Fond Doroty Kanthovej na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami

Sídlo: Záhradnícka 16, 94501 Komárno
Hlavná činnosť: Pomáhame deťom postihnutým rakovinou alebo iným ťažko zdravotne postihnutým deťom.
Veková kategória: 0-26 rokov

Kontakt: JUDr. Mária Kanthová, správca fondu
Tel.: +421357701956 +421357903322
E-mail: dorika@dorika.sk
www-stránka: www.dorika.sk