Celonárodná zbierka Hodiny deťom ULIČNICA 2012

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho sa zúčastnili na celonárodnej zbierke ULIČNICA 2012

Dňa 16. novembra 2012 sa v Komárne uskutočnila celonárodná zbierka Hodiny deťom ULIČNICA 2012. Na tejto zbierke sa zúčastnili aj študenti Gymnázia Hansa Selyeho. Naši dobrovoľníci oslovovali ľudí, aby prispeli do pokladničky ľubovoľným príspevkom, za ktorý boli odmenení Hugovým odznakom. Každý, kto prispel do pokladničky, takto pomohol a podporil deti a mladých ľudí na Slovensku. Celkovo sa našim dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 82, 71€.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým za finančné dary, vedeniu školy, triednym učiteľom za ochotu a podporu, za uvoľnenie žiakov zo školy. Chcela by som sa poďakovať našim dobrovoľníkom za ochotu zúčastniť sa na tejto zbierke aj napriek tomu, že tento deň sa konal v  našej škole Deň študentov.

 

PaedDr. Annamária Komárová