BOX

Hala boxu

Miesto: Športová ul. č. 1, 945 01 Komárno (medzi športovou halou a kúpaliskom)

Tel.: 069 202 2031,  0903 447 784

Významné podujatia sa uskutočňujú v susediacej športovej hale (nachádza sa vedľa haly boxu).

(mapa)