Archív práve prebieha

 

Évadzáró a Komáromi Jókai Színházban

XVII. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hudby / XVII. Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzus /od 31.07.2014 do 09.08.2014

Valčík oblakov / Felhőkeringő

Jókaiho divadlo – Premiéry z novej sezóny / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ – Új bemutatók

Program Jókaiho divadla / Jókai színház műsora

“História vrytá do kameňa, vyrezaná do dreva” / “Kőbe vésett – fába rótt történelem”

Pofestivalová prehliadka Envirofilm 2014

Výstava BONSAI – SUISEKI

Tvoriť je dobré! / Alkotni jó!

51. JÓKAIHO DNI / 51. JÓKAI NAPOK

Výstava medzinárodného fotoklubu EPHAP / nemzetközi fotóklub kiállítása

Obrazy o zániku

Golasz Tímea: Találkozások című

Juraj Gráfel KONFRONTÁCIE Dušan Mravec / Juraj Gráféi Dušan Mravec Konfrontációk

A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod – tanulmányi verseny

Musíš skúmať našu minulosť, jej dedičstvo – vedomostná súťaž

Snehulienka a zopár trpaslíkov, premiéra za účasti prezidenta republiky

Prekrásne Komárno / Csodás Komárom

Výstava fotoklubu Győr / Győri Fotóklub Egyesület kiállítása

23. Komárňanské dni – program / 23. Komáromi napok – műsor

Juhász Anikó és Juhász Dóra: Összetört tükör c.

Získa film Felvidék – Horná zem podporu na cestu k divákom?

X. Komáromi Egyetemi Napok

Csaba Tóth: Štvorec Maleviča – Dve desaťročia interpretácie obrazov / Tóth Csaba: Malevics négyzete – Két évtized képinterpretációi

A VELENCEI KALMÁR – OLVASÓPRÓBA A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN

Súčasný umelecký maďarský smalt / A kortárs magyar tűzzománcművészet

AMFO 2014 / Slávnostná vernisáž výstavy

Literárno – výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej

ERNEST KOCSIS “KRIVÉ ZRKALDÁ alebo tváriť sa je ľudské

Šúr: obec na úpätí Bakonského pohoria / Egy bakonyalji település: Súr

Snehulienka a zopár trpaslíkov, premiéra za účasti prezidenta republiky

Snehulienka a zopár trpaslíkov

Potháczky Angéla: Angieworld c.

Mládež spieva – krajská postupová súťaž mládežníckych speváckych zborov

100 rokov kultúrneho paláca / 100 éves kultúr palota

LILI BÁRÓNŐ FEBRUÁRBAN A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN

AMFO 2014

Cineama 2014

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014

Predstavenie knihy / Könyvbemutató

NÁHRADNÝ SILVESTER výstva / PÓTSZILVESZTER kiállítás

Neprofesionálni výtvarníci sa po roku opäť stretli a zmerali si sily

Predstavenie knihy / Könyvbemutató

Záhrada snov / Az álmok kertje / Laco Struhár

Z kráľovských dvorov / Királyi uvdvarok

LILI BÁRÓNŐ A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN!

Jezuiti v minulosti a v prítomnosti – Peter Pázmány 1635, 1814, 2014 / Jezsuita jelenlét régen és ma – Pázmány Péter 1635, 1814, 2014

AMFO 2013 – celoštátne kolo – výsledky fotografov z okresu Komárno

Kým nás smrť nerozdelí / Krása a jedinečnosť svadobného dňa / A házasságkötés szépsége és különlegessége

RUMCÁJSZ, A RABLÓ – MESE BEMUTATÓ A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN!

FOLYTATÓDIK A VASMACSKA FILMKLUB A KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBAN!

Zrodené z dreva (Na počesť sochára Sándora Nagya) / Fából született (Nagy Sándor szobrászművész tiszteletére)

Beniakove Chynorany XX.ročník

ANIKÓ SIMON MAĽBY NA SKLO / SIMON ANIKÓ ÜYEGFESTMÉNYEK

STANO ČERNÝ – HERETICKÉ INTERPRETÁCIE / ERETNEK ÉRTEIMEZÉSEK / ERETNEK ÉRTEIMEZÉSEK

Árulással kezdődik az évad 2013

Az évad első bemutatója a Komáromi Jókai Színházban 2013

Lehárovo Leto – Nedeľné hudobné popoludnie / Lehár Nyár – Vasárnapi zenés délután 2013

Milan Veliký MAĽOVANÉ SVETLOM / Milan Veliký FÉNNYEL FESTVE 2013

Jövő héttől bérletvásár a Komáromi Jókai Színházban 2013

Életidő az Oratóriumban 2013

K prameňom tradícií – semináre pre vedúcich folklórnych súborov a krúžkov 2013

Dos Miradas – Dva pohl’ady / Dos Miradas – Két rálátás 2013

“Krajiny duše” / “Lélektájak” 2013

Otvorenie výstavy Robert Almási “Dotyky” / Almási Robert Érintések című kiállítás megnyitója 2013

Ján Lábik / Lábik János 2013

Výstava prác absolventov ZUŠ v Komárne / a komáromi művészeti alapiskola képzőművészeti tagozata végzőseinek kiállítása 2013

Spoločná výstava VRSTVY / Rétegek 2013

60 rokov na divadelných doskách 2013

Rómska paleta 2013

Az ünnepi szezon vége a 60 éves Komáromi Jókai Színházban 2013

Envirofilm 2013

Festival “Spoločne s patrónmi Európy” 2013

Storočie so skautskou ľaliou 2013

Výstava bonsai – suiseki 2013

Fotovýstava / Fotókiállítás JOHN HUDANISH – USA 2013

JNK / Jókaiho Dni, Komárno / Jókai Napok Komárom 2013

Život vtákov v dunajských luhoch / Tajný život hraboša severského panónskeho/ A dunai árterek madárvilága / A északi pocok titokzatos élete 2013

EXPEDÍCIA Južná Amerika / Peru, Bolívia, Chile, Venezuela 2013

Nadčasová krása / Šperky dávnej minulosti / Időtlen szépség / A régmúlt és a jelen ékszerei 2013

Az ünnepi évad utolsó bemutatójának olvasópróbája a Komáromi Jókai Színházban 2013

VÝZVA – OZNÁMENIE 50. JÓKAIHO DNI 2013

Naše poklady – kresba detí / Kincskeresés – gyermekrajzok 2013

“Fazonigazítás” z falošných obrazov pravé/ otvorenie výstavy 2013

Kto zvíťazil v regionálnom kole AMFO 2013 ? 2013

KOMÁRŇANSKÍ FOTOGRAFI Z DOMOVA A ZO SVETA / výstava / KOMÁROMI FOTÓSOK ITTHON ÉS A NAGY VILÁGBAN / kiállítás 2013

Výstava Retro Počítačov / II. Retro Számítógép Kiállítás 2013

Komárňanské dni – XXII. ročník / XXII. Komáromi napok 2013

Casting v Jókaiho Divadle / Szereplőválogatás a Jókaiban 2013

POĽOVNÍCKE TROFEJE 2012 / VADÁSZ TRÓFEÁK 2012 15.4.2013

Bemutató a Komáromi Jókai Színházban 12.4.2013

Obrázky zo života / Életképek – Sidó Emese kiállítása 12.4.2013

Výstava Dr. Viktora Šimeka Farby Podzoboria február  – 23.3.2013

Svet tvorivosti a fantázie marec 2013

Pamätná výstava Ignáca Töröka 2013

AMFO 2013 marec 2013

Členská výstava fotoklubu HELIOS 26.3.2013

NÁHRADNÝ SILVESTER / Pótszilveszter a Csemadokban

Sviatok neprofesionálnych výtvarníkov v Komárne – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013 22.2.2013 – 13.3.2013

CINEMA 2013 vyhlásenie regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

Na skle maľované – Simon Anikó / Üvegfestmények – Simon Anikó

Archeologická výstava z doby rímskej “Život na obidvoch stranách hranice” 16.11.2012 – 1.3.2013

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2013 (Kultúra a záujmová umelecká činnosť)

Hostia vtáčich kŕmidiel 12.11.2012 – 22.2.2013

Výstava maďarských výtvarných umelcov na Slovensku 19.10.2012 – 1.2.2013

Výstava maľby Július Barta  4.10.2012 – 31.1.2013