Amfiteáter, kino

Tatra Kino Mozi

Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu

Amfiteáter AMFI

 


  • Tatra Kino Mozi

Miesto: Župná č. 16, 945 01 Komárno

Kontakt:0907 61 90 10

www.kinotatra.sk


  • Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu

Miesto: Župná č. 5, 945 01 Komárno (nádvorie Dôstojníckeho pavilónu)

Kontakt: 035/77 30 063


  • Amfiteáter AMFI – letné kino / mimo prevádzky

Miesto: Ul. Mieru, 945 01 Komárno

Kontakt: 035/77 30 063 – Turisticko-informačná kancelária