3 zlaté, 6 strieborných a 3 bronzové medaily z Bánoviec nad Bebravou pre zápasníkov z Komárna

13. apríl 2013. v Bánovciach nad Bebravou  z poverenia Slovenského zápasníckeho zväzu usporiadal Mestský  Zápasnícky klub Bánovce nad Bebravou  Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiadkov  v  gréckorímskom štýle. Na týchto majstrotvách sa zúčastnilo celkom 104 zápasníkov reprezentujúcich 16 zápasníckych klubov a oddielov, medzi nimi boli zápasníci zo zápasníckych klubov z okresu Komárno ako zo ZK Spartacus Komárno, ZK Nesvady, ZK Kolárovo, ZK Marcelová a  ZK Modrany. Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov gréckorímskym štýlom pre zápasníkov z okresu Komárno bol veľmi úspešný veď po skončení Majstrovstiev sa domov vracali so ziskom  3 zlatých, 6 strieborných a 3 bronzových medailí, čím ďalej šírili dobré meno Komárňanského gréckorímskeho zápasenia. Zo zápasníkov zo Spartacusu viac ako polovica po prvý krát mohli okúsiť atmosféru zápasníckeho turnaja a preto sme od nich nemohli očakávať ani veľké výsledky, avšak pre ďaľšie nie len majstrovské ale aj medzinárodné turnaje získali veľa skúseno stí. V súťaži jednotlivcov zápasníci z okresu Komárno dosiahli nasledovné výsledky:

29 kg

2. miesto – OPÁLKA Kevin Zápasnícky klub Marcelová

31 kg

3. miesto – PARADI Kevin Zápasnícky klub Marcelová

4. miesto – TÓTH Dávid  Zápasnícky klub Modrany,

5. miesto – DOLNÍK Krisztián Zápasnícky klub Spartacus Komárno

33 kg

2. miesto –  KÜRTHI Adrián – ŠKZ Kolárovo

3. miesto –  KÜRTHI Krisztián – ŠKZ Kolárovo

4. miesto – LAKATOS Lucian – ŠKZ Kolárovo

35 kg

1. miesto – KÜRTHI Márió – ŠKZ Kolárovo

2. miesto – KESZI Bálint – Zápasnícky klub Nesvadi

4. miesto – NAGY Tamás – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

5. miesto – BRAND Alex. – Zápasnícky klub Modrany

40 kg

1. miesto – MEGÁLY Zoltán – Zápasnícky klub Marcelová

2. miesto – KAJTÁR Sándor – Zápasnícky klub Modrany

4. miesto NAGY Balázs – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

44 kg

4. miesto – HULMAN Nikolas – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

7. miesto – REHÁK Ladislav – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

48 kg

3. miesto –  KOVÁCS Nikolas – Zápasnícky klub Modrany

7. miesto –  HEGEDÜS Alexander – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

9. miesto – VÁRADI Karol – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

52 kg

1. miesto SLUKA Štefan – Zápasnícky klub Modrany

2. miesto – ZSILÁK Roderik – Zápasnícky klub Marcelová

6. miesto CZAFÍK Dávid – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

62 kg

6. miesto – TÓTH Gergely – Zápasnícky klub Modrany

68 kg

2. miesto SEIFERT Ramón – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

85 kg

5. miesto – GERGŐ´Krisdtóf – Zápasnícky klub Spartacus Komárno

JUDr. Karol Kúr – predseda     ZK Spartacus Komárno

 

3 arany, 6 ezüst és 3 bronz érem Bánovcéből a Komáromi járás birkózóinak 

2013. április  13.-án Bánovce nad Bebravouban a Szlovák birkózó szövetség megbízásából rendezte meg a Bánovce nad Bebravoui Birkózó klub  a 2013 évi diák Országos kötöttfogású egyéni birkózó bajnokságot, melyen 104 birkózó képviselt 16 birkózó klubbot, és melyen részt vettek a Komáromi járás birkózó klubjai is a Komáromi Spartacus birkózó klub, a Naszvadi a Gútai, a Marcelházi és a Madari birkózó klubbok  birkózi is. Sikeres volt a 2013–s diák OB hisz a Komáromi járás birkózói  3 arany, 6 etüst, és 3 bronz éremmel térhettek haza, öregbítve a Komáromi birkózás jó hírnevét. A Komáromi Spartacus birkózó klub birkózóinak több mint a fele első alkalommal vett részt egy ilyen szabású versenyen, igazat mondva nem várhattunk tőlük nagy eredményeket, de rengeteg  tapasztalatot szereztek a következő nem csak bajnok ide nemzetközi megméretatésekre is.  Az egyéni versenyben a Komáromi járás birkózói következ& ouml; erédményeket értek el :

29 kg

2. hely – OPÁLKA Kevin Marcelházi BK

31 kg

3. hely – PARADI Kevin Marcelházi BK

4. hely – TÓTH Dávid  Madari BK,

5. hely – DOLNÍK Krisztián Komáromi Spartacus BK

33 kg

2. hely –  KÜRTHI Adrián – Gútai BK

3. hely –  KÜRTHI Krisztián – Gútai BK

4. hely – LAKATOS Lucian – Gútai BK

35 kg

1. hely – KÜRTHI Márió – Gútai BK

2. hely – KESZI Bálint – Naszvadi BK

4. hely – NAGY Tamás – Komáromi Spartacus BK

5. hely – BRAND Alex. – Madari BK

40 kg

1. hely – MEGÁLY Zoltán – Marcelházi BK

2. hely – KAJTÁR Sándor – Madari BK

4. hely NAGY Balázs – Komáromi Spartacus BK

44 kg

4. hely – HULMAN Nikolas – Komáromi Spartacus BK

7. hely – REHÁK Ladislav – Komáromi Spartacus BK

48 kg

3. hely –  KOVÁCS Nikolas – Madari BK

7. hely –  HEGEDÜS Alexander – Komáromi Spartacus BK

9. hely – VÁRADI Karol – Komáromi Spartacus BK

52 kg

1. hely SLUKA Štefan – Madari BK

2. hely – ZSILÁK Roderik – Marcelházi BK

6. hely CZAFÍK Dávid – Komáromi Spartacus BK

62 kg

6. hely – TÓTH Gergely – Madari BK

68 kg

2. hely SEIFERT Ramón – Komáromi Spartacus BK

85 kg

5. hely – GERGŐ´Krisdtóf – Komáromi Spartacus BK

Komáromi Spartacus BK elnöke JUDr. KÚR Károly