2% VAŠICH DANÍ DARUJTE ZÁPASNÍCKEMU KLUBU SPARTACUS KOMÁRNO

Vážení priatelia, rodičia, mnoho detí sa bez cieľne potuľuje, vysedáva na lavičkách v parkoch, skrývajú sa po pivnicích. Ak nechcete aby Vaše deti boli čím ďalej tým viac obézne, ak nechcete aby Vaše deti vysedávali v ambulanciách u lekára a na hodinu telesnej výchovy dostávali ospravedlnenky, ak nechcete aby Vaše deti vysedávali bezcieľne v parkoch na lavičkách, zgrupovali sa v pivniciach, fajčili, užívali drogy. Ak však chcete aby Vaše deti boli zdravé, pohybovo zdatné, aby k lekárovi chodili len na preventívne vyšetrenia v súvislosti so športom. Ak chcete aby Vaše  deti pre Vás, pre rodičov, ale nie len pre Vás prinášali radosť a  úspechy, aby Ste mohli byť hrdí na deti. Vyzývam Vás aby Ste urobili niečo pre zdravie svojich detí a 2 % Vašich daní poslali na účet Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno a My Vám sľubujeme, že Vaše peniaze investujeme prostredníctvom skúsených trénerov do Vašich detí, ktorí Vaše deti učia k láske k športu, k disciplíne, k zdravej životospráve a ku kladným povahovým vlastnostiam, ktoré športovci majú, ako ctiť a vážiť si súpera, súperiť len v rámci fair play. Vaše investície sa vrátia mnohonásobne vo forme zdravého dieťaťa.

ADRESA:

Občianske združenie : Zápasnícky  klub  SPARTACUS Komárno, Hradná 22, 945 01  Komárno

Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-16209 zo dňa 02.05.2000

Číslo účtu : Prima  banka Slovensko a.s. ,pob. Komárno, č. účtu : 385595 6001/5600

-IČO:361 080 90, -DIČ:202 162 7641

Štatutárný orgán :  – predseda JUDr. Karol Kúr, Komárno, Topoľová 8/3,

 

Termíny:

15.2.2013 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyz. osôb

31.3.2013 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

30.4.2013 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

 

 

ADÓD 2% -át  UTALD – AJÁNDÉKOZD A KOMÁROMI

SPARTACUS BIRKÓZÓ KLUB SZÁMLÁJÁRA

Kedves szülők, sajnos sok kis srácot látok Komáromban céltallanul bojongani a városban a lakótelepeken a parkok padjaint csak úgy ücsörögni. Ha valamit szeretnél csinálni a gyermeked egésségéert a szabaidő hasznos kihasználása érdekében, Ha szeretnéd hogy gyermekünk egésséges legyen, a szüleiknek és önmaguknak, csak örömet szerezzenek. Ha nem szeretném hogy gyermeked az ideje nagy részét az orvosnál töltje, hogy túlsúlyos legyen. Ha nem szeretnéd hogy céltalanul bolyongjon az utcán, ücsörögjön a parki padokon, a pincékben bujkáljon, dohányozzon, és végül kábitoszereket használjon.  Akkor akkor itt az alkalom az adód  2 % át utald a Komáromi Spartacus Birkózó klub számlájára, és mi meg igérjük hogy az átutalt pénzt a gyerekekbe fektetjük be az utolsó centig. A gyerekeket a sport szeretetére, az ellenfél tiszteltére, fegyelmre, kitártásra, és az egésséges életmódra tanítjuk. Igérjük, hogy a befektetett pénz sokszorosan megtérül, mégpedig egy egésséges, életérős, sportszerető ifjú generációban.

 

CÍM:

Občianske združenie : Zápasnícky  klub  SPARTACUS Komárno, Hradná 22, 945 01  Komárno

Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-16209 zo dňa 02.05.2000

Číslo účtu : Prima  banka Slovensko a.s. ,pobočka Komárno, číslo  účtu : 385 595 6001/5600

-IČO:361 080 90, -DIČ:202 162 7641

Štatutárný orgán :  – predseda JUDr. Karol Kúr, Komárno, Topoľová 8/3,

 

Határidők:

2013.02.15 – utolsó nap az munkaválalóknak – alkalmazottaknak, hogy munkaadójuknál kérjék az éves  elszámolást a már előlegben befizetett adóból,

2013.03.31– utolsó nap az adóbevallás beadásának azoknak atik maguk fizetik adójukat és az adóbevallással együt az adójuk 2%-át utalják

2013.04.30 – utolsó nap a munkaválalóknak – alkalmazottaknak beadni – kijelenteni szándekukat a 2 % adó átutalásáról


Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_qs9o2htg2453qoakms6l12rhv3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0